Ime podjetja
Avto Jereb d.o.o.
Sedež podjetja
Polje 9/b
6310 Izola - Isola
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 61 68 011
Faks:
+386 5 61 68 014
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice